STRATEGYWAREHOUSE

®

Strategy Warehouse (SW) utvikler avanserte strategiverktøy.

 

Vi er et selskap med lang erfaring innen design, visualisering, utvikling og formidling av alt fra små og enkle strategimodeller til komplekse og helhetlige konsepter i form av omfattende multiskjerms hardwareløsninger i kombinasjon med interaktive fortellinger, e-læringsprogrammer og verktøy.

 

Strategy Warehouse har deltatt i utviklingen av et strategilaboratorium og arbeidsrom for selskapet Sensenet AS - senseUniverse, som består av en hardwareløsning med 8 store skjermer styrt av hver sin iPad, koblet opp mot ulike skybaserte interaktive strategiverktøy. Løsningen er laget slik at man går fysisk inn i verktøyet og jobber 360 grader rundt seg med de ulike verktøyene og aktuelle cases for de ulike kunder. SW har satt opp hardwareløsningen og utviklet og designet softwareløsningen som benyttes til å presentere innholdet. (les mer)

 

I tillegg til hardware og skreddersydde softwareløsninger basert på andres innhold, utvikler vi egne verktøy. Det viktigste er SW Bedriftsutvikling som er et omfattende kartleggings- og helhetlig strategiverktøy for startups, små, mellomstore og til dels store bedrifter og SW Porteføljestyring som for tiden er under utvikling.

 

Her kan du lese mer om både våre egenutviklede verktøy og våre tjenester.

Copyright  © 2016 STRATEGY WAREHOUSE AS. Ikke noe av disse sidenes innhold, bilder, figurer eller elementer kan gjengis uten tillatelse fra Strategy Warehouse  AS