STRATEGIVERKTØY FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

Velkommen til

STRATEGY WAREHOUSE

Strategy Warehouse utvikler digitale verktøy - hovedsaklig strategiverktøy - som vi både fasiliterer selv og lisensierer ut til samarbeidspartnere og kunder. Vi ble etablert i 2000 og har siden starten bygget opp en rekke omfattende verktøy for flere samarbeidspartnere i tillegg til våre egne verktøy som vi her tilbyr.

 

Vi mener at strategi er en kontinuerlig prosess, som krever verktøy som hjelper virksomheten til både å nå sine mål og til å justere disse underveis når det er nødvendig. Mange virksomheter setter av litt tid til å utarbeide et strategidokument, legger det i en skuff og henter det frem igjen om et år og ser hvordan det går. Våre verktøy gjør det enklere å jobbe med virksomhetens strategi kontinuerlig. (Les mer her)

Vi har utviklet enkle verktøy til å kjapt få på plass en virksomhets Strategiske plattform (Visjon, forretningside, virksomhetens kjerne, mål osv), mer omfattende verktøy til å drive produkt eller konseptutvikling ("Den gode ideen - fra tanker tilhandling") og store verktøy som tar for seg en full analyse av en virksomhets ståsted som grunnlag for dens strategiarbeid - Strategi360.

 

I vårt nyeste verktøy, FRMTD (kort for fremtid) tilbyr vi en raskere, enklere og billigere måte å gjennomføre en scenarioprosess på og som gjør at fremtidstenkning og scenarioutvikling skal bli tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter i større grad.

 

Kombinert med SenseNet®Work, en fysisk, 360 graders arbeids- og fasiliteringsløsning i Bergen sentrum, tilbyr vi nye og spennende måter å utvikle virksomheters strategi på. Våre verktøy retter seg hovedsaklig inn mot små og mellomstore bedrifter, hvor strategiarbeid til tider har vært nedprioritert, men fungerer også godt for andre aktører som større konserner eller offentlige virksomheter.

 

Siden starten har vi i tillegg til å utvikle våre egne verktøy, bistått samarbeidspartnere og andre aktører med et omfattende utvalg av digitale verktøy og løsninger. Vi har blant annet bygget opp SenseNet®Work sitt 360-graders fasiliteringsrom og utviklet en rekke løsniger for denne plattformen. Våre egne verktøy er også tilpasset denne løsningen, i tillegg til å fungere på alt fra PCer til nettbrett.

 

Her kan du lese mer om våre ulike verktøy, fasiliteringsløsninger og tjenester

 

SW.NO
Copyright©2020 Strategy Warehouse AS

Ikke noe av disse sidenes innhold, bilder, figurer eller elementer kan gjengis uten tillatelse fra Strategy Warehouse  AS

STRATEGIVERKTØY FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER