STRATEGIVERKTØY FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

FRMTD®

FRMTD® er et sett av verktøy og tjenester innen analyse av virksomhetens ytre omgivelser, aktuelle trender, scenarioer og strategiutvikling.

 

  • Hvordan få oversikt over egen virksomhets ytre omgivelser?
  • Hvordan finne frem til de trendene som er viktigst for egen virksomhet?
  • Hvordan benytte viktigste trender til å utvikle ulike scenarioer - fremtidsfortellinger?
  • Hvordan bruke scenarioer til å utarbeide virksomhetens strategi fremover?
  • Hvordan få gjort dette på kort tid og til lave kostnader?

 

I FRMTD® (kort for fremtid) tilbyr vi en raskere, enklere og billigere måte å gjennomføre en scenarioprosess på og som gjør at fremtidstenkning og scenarioutvikling skal bli tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter i større grad.

 

Scenarioutvikling består i å lage et sett av ulike mulige fremtider basert på ytre faktorer, som er de viktigste for den aktuelle virksomheten og så forestille seg hvordan man så vil respondere på disse. Med bakgrunn i dette arbeidet utvikles så relevant strategi for virksomheten. Dette har til nå vært for kostbart og tidkrevende for andre enn store konserner, men vi håper ved å digitalisere og forenkle prosessen kan tilby enklere produkter som gjør at flere kan utføre dette viktige strategiarbeidet.

 

Verktøyet gir brukerne oversikt over aktuelle trender på den globale radaren og benytter de for kunden viktigste av disse til å utvikle deres egne scenarioer som så benyttes inn i strategiarbeidet. Prosessen fra start til man har et utvalg av innhold til å lage ulike scenariostammer tar i en fasilitert gjennomgang kun en dag, et arbeid som tidligere har tatt flere uker.

 

Verktøyet baserer seg på over 20 års erfaring fra scenarioarbeid, der vi har gjennomgått og forenklet prosessen i hvert steg for å få den så enkel og gjennomførbar som mulig og likevel oppfyller alle krav til et godt scenarioarbeid. FRMTD® kan i sin enkleste form også benyttes for aktører som kun ønsker en oversikt over de viktigste trendene i samfunnet akkurat nå og ethelhetlig system for å holde overskt over disse

FRMTD®

TRENDANALYSE OG SCENARIOUTVIKLING

SW.NO
Copyright©2020 Strategy Warehouse AS

Ikke noe av disse sidenes innhold, bilder, figurer eller elementer kan gjengis uten tillatelse fra Strategy Warehouse  AS

STRATEGIVERKTØY FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

YOUR VIDEO GUIDE TO FLÅM