STRATEGYWAREHOUSE

®

HARDWARELØSNINGER - 360º fasiliteringsløsninger

 

Vi setter sammen og bygger hardwareløsninger basert på to eller flere skjermer (og tilpasser softwareløsninger til disse)

 

Løsningene passer for alt der man trenger flere skjermer for å få frem poenger. Vi kan utvikle modeller for det meste, men vår ekspertise er strategiarbeid. Vi benytter hardware løsningene først og fremst for å fremstille, visualisere og formidle innhold og kunnskap, softwareløsningene konstruert slik at dette blir så nyttig og lettfattelig som mulig, dvs sterk fokus på informasjons arkitektur.

 

I samarbeid med SenseNet AS har vi bygget opp et interaktivt fasiliteringsrom i Bergen sentrum som består av 8 skjermer og som styres fra hver sin iPad. Skjermene settes opp på ulike måter for ulike formål. For strategiarbeid og arbeid i våre strategiverktøy, plasseres skjermene 360 grader rundt deltakerne, slik at man kan gå inn i sentrum av modellene jobbe med de i alle "himmelretninger".

 

Benyttes rommet til undervisning og forelesninger, plasseres skjermene tettere sammen i en 180 graders løsning (se bilde under). Strategy Warehouse og våre samarbeidspartnere kan etter avtale kan få tilgang til dette rommet (se bilde over). Ta kontakt hvis en demonstrasjon er ønskelig.

 

Strategy Warehouse har kompetanse på å bygge opp tilsvarende rom for andre og utvikle tilhørende interaktive nettbaserte fasiliteringsløsninger. Vi bygger opp det interaktive rommet i henhold til en kundes ønsker og krav. Sammen med kunden setter vi opp en oversikt over hva som trengs for å få på plass en løsning som tilfredsstiller aktuelle behov og som matcher den planlagte eller utviklede softwareløsningen.

 

Vi har oversikt over alt som trengs av skjermer, styringsenheter, bord, stoler, nødvendige kabler osv og hvor vi kan få tak i de ulike komponentene. Vi kan i samarbeid med kunden sette opp ulike løsninger, fra store lerreter og videoprosjektører til løsninger med tv eller dataskjermer med touch muligheter. Vi kan anskaffe alt utstyret eller utarbeide handlelister som kunden selv kan benytte.

 

Vi har også bygget opp en mindre og flyttbar versjon av løsningen, der vi benytter 27" skjermer istedenfor tv-skjermer. Denne er lettere å flytte med seg rundt og egner seg or grupper på 2-3 personer, eller som et 360º arbeidsrom. Løsningen benyttes idag til å teste ut de ulike softwareløsningene.

 

Copyright  © 2018 STRATEGY WAREHOUSE AS. Ikke noe av disse sidenes innhold, bilder, figurer eller elementer kan gjengis uten tillatelse fra Strategy Warehouse  AS