STRATEGYWAREHOUSE

®

Strategy Warehouse utvikler digitale verktøy - hovedsaklig strategiverktøy - som vi lisensierer ut til samarbeidspartnere og kunder. Vi ble etablert i 2000 og har siden starten bygget opp en rekke omfattende verktøy for flere samarbeidspartnere i tillegg til våre egne verktøy som vi her tilbyr.

 

Vi mener at strategi er en kontinuerlig prosess, som krever verktøy som hjelper virksomheten til både å nå sine mål og til å justere disse underveis når det er nødvendig. Mange virksomheter setter av litt tid til å utarbeide et strategidokument, legger det i en skuff og henter det frem igjen om et år og ser hvordan det går. Våre verktøy gjør det enklere å jobbe med virksomhetens strategi kontinuerlig.

 

Kombinert med vår fysiske, 360 graders arbeids- og fasiliteringsløsning tilbyr vi nye og spennende måter å utvikle virksomheters strategi på. Våre verktøy retter seg hovedsaklig inn mot små og mellomstore bedrifter, hvor strategiarbeid til tider har vært nedprioritert.

 

I tillegg har vi under utarbeidelse et nytt og forenklet scenario verktøy, som gjør at fremtidstenkning og scenarioutvikling skal bli tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter i større grad. Scenarioutvikling består i å lage et sett av ulike mulige fremtider basert på ytre faktorer, som er de viktigste for den aktuelle virksomheten og så forestille seg hvordan man så vil respondere på disse. Med bakgrunn i dette arbeidet utvikles så relevant strategi for virksomheten. Dette har til nå vært for kostbart og tidkrevende for andre enn store konserner, men vi håper ved å digitalisere og forenkle prosessen kan tilby enklere produkter som gjør at flere kan utføre dette viktige strategiarbeidet.

 

Her kan du lese mer om våre ulike verktøy, fasiliteringsløsninger og tjenester

 

 

Copyright  © 2018 STRATEGY WAREHOUSE AS. Ikke noe av disse sidenes innhold, bilder, figurer eller elementer kan gjengis uten tillatelse fra Strategy Warehouse  AS