STRATEGIVERKTØY FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

YOUR VIDEO GUIDE TO FLÅM, NORWAY

OM OSS / KONTAKT OSS

Strategy Warehouse AS ble etablert i 2000 som et datterselskap av konsulentselskapet Berrefjord & Thomassen AS (B&T), idag SenseNet AS. Vårt fokus har siden starten hovedsakelig vært rettet mot strategifaget, i form av bedriftsutvikling, konsernstrategi og scenarier, men samtidig mot interaktive IT løsninger. Vi har utviklet interaktive opplærings og formidlingsløsninger siden starten på 90-tallet.

 

I perioden 2000-2006 var selskapet orientert mot utvikling av innhold til e-læringsløsninger, samt undervisning og formidling innen strategifaget. Vi var ansvarlig for undervisningen i faget STR 210 ved Norges Handelshøyskole, og utprøvde da undervisning ved hjelp av interaktive verktøy.

 

Fra 2007 ble selskapet skilt ut fra SenseNet AS, men fortsatte arbeidet tett med selskapet i forbindelse med utvikling av strategiverktøy for dette selskapets kunder, som blant annet er NHO, Volvo, Statoil, Petroleumstilsynet, Odfjell Drilling, Gassco, Petoro, OLF, Bergenscenarier 2020, Sparebanken Vest og mange flere (se www.sensenet.no).

 

Vi har i disse årene bygget videre på undervisningspakken som ble benyttet ved NHH slik at den nå fremstår som et helhetlig kartleggings og strategiverktøy for små og mellomstor bedrifter. Les mer om verktøyet her.

 

Vår erfaring strekker seg tilbake til 1991, da interaktive programmer ble utviklet ved NTH (NTNU)/Senter for datastøttet læring. Kunnskapen ble videreført gjennom selskapet Siv.ing. L.E.Thomassen og senere gjennom Strategy Warehouse AS.

 

Strategy Warehouse AS samarbeider i dag med flere små konsulentselskap som benytter våre verktøy. Vi holder samtidig på med å utvikle nye spennende verktøy både på egen hånd og sammen med andre.

 

KONTAKT OSS FOR MULIG SAMARBEID

 

Hvis du synes våre verktøy er interessante og ønsker et samarbeid med oss, eller om du ønsker å kjøpe tilgang til verktøyene, så ta kontakt med informasjonen under

Kontakt oss:

 

Strategy Warehouse AS

 

Postadresse:

Postboks 30 Fantoft

5899 Bergen

 

Besøksadresse

Fantoftvegen 47a

5072 Bergen

 

Telefon 920 47 660

Mail: lasse@sw.no

SW.NO
Copyright©2020 Strategy Warehouse AS

Ikke noe av disse sidenes innhold, bilder, figurer eller elementer kan gjengis uten tillatelse fra Strategy Warehouse  AS

YOUR VIDEO GUIDE TO FLÅM

STRATEGIVERKTØY FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER