STRATEGYWAREHOUSE

®

LOGG INN

Strategy Warehouse AS ble etablert i 2000 som et datterselskap av konsulentselskapet Berrefjord & Thomassen AS (B&T), idag Sensenet AS. Vårt fokus har siden starten hovedsakelig vært rettet mot strategifaget, i form av bedriftsutvikling, konsernstrategi og scenarier, men samtidig mot interaktive IT løsninger. Vi har utviklet interaktive opplærings og formidlingsløsninger siden starten på 90-tallet.

 

I perioden 2000-2006 var selskapet orientert mot utvikling av innhold til e-læringsløsninger, samt undervisning og formidling innen strategifaget. Vi var ansvarlig for undervisningen i faget STR 210 ved Norges Handelshøyskole, og utprøvde da undervisning ved hjelp av interaktive verktøy.

 

Fra 2007 ble selskapet skilt ut fra Berrefjord & Thomassen AS, men arbeider fremdeles tett med selskapet som idag heter Sensenet AS i forbindelse med utvikling av strategiverktøy for dette selskapets kunder, som blant annet er NHO, Volvo, Statoil, Petroleumstilsynet, Odfjell Drilling, Gassco, Petoro, OLF, Bergenscenarier 2020, Sparebanken Vest og mange flere (se www.sensenet.no).

 

Vi har i disse årene bygget videre på undervisningspakken som ble benyttet ved NHH slik at den nå fremstår som et helhetlig kartleggings og strategiverktøy for små og mellomstor bedrifter. Les mer om verktøyet her.

 

Vår erfaring strekker seg tilbake til 1991, da interaktive programmer ble utviklet ved NTH (NTNU)/Senter for datastøttet læring. Kunnskapen ble videreført gjennom selskapet Siv.ing. L.E.Thomassen og senere gjennom Sensenet AS.

 

Strategy Warehouse AS samarbeider idag fremdeles tett med Sensenet AS der viktigste kunder i 2016 har vært NHO og Volvo Car Norway AS. Vi har i 2016 samarbeidet med Zynk Communications & Leadership i et prosjekt for Statkraft.

 

 

Copyright  © 2016 STRATEGY WAREHOUSE AS. Ikke noe av disse sidenes innhold, bilder, figurer eller elementer kan gjengis uten tillatelse fra Strategy Warehouse  AS