STRATEGIVERKTØY FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

STRATEGI360

Vår viktigste egenutviklede verktøy er Strategi 360. Dette er et omfattende strategiverktøy for små og mellomstore bedrifter som benytter seg av hardware løsningen vår med 8 skjermer i alle himmelretninger.

 

Brukerne kan stille seg i sentrum av modellen og kartlegge og få opp alt som er viktig å vite om egen bedrift, for så med dette å kunne drive godt og kontinuerlig strategiarbeid. Med dette menes å kartlegge og få viktige saker på dagsorden, planlegge og implementere disse samtidig som nye saker oppdages.

Strategy Warehouse® Strategi360 er et verktøy for gjennomføre en samlet gjennomgang av en bedrifts ståsted og utsikter, og med bakgrunn i en slik analyse innføre en kontinuerlig strategiprosess i bedriften.

 

Modellen tar utgangspunkt i forretningsideen/oppdraget, bedriften og personene bak, og

går så inn og kartlegger følgende områder:

 

- Produksjon

- Markedsføring og kommunikasjon

- Salg

- Økonomi og styring

- Organisering og kompetanse

- Marked og konkurranse

- Selskapets nåværende strategi

 

Første fase: kartlegging av bedriftens ståsted.

Hva har vi på plass nå. Verktøyet består av en

rekke sjekklister som tar for seg det mest vesentligste man må vite om selskapet på hvert område og delområde. Der vi føler det er behov for brukerne, suppleres sjekklistene med teori og modeller som skal gjøre deltemaet mer forståelig for brukerne.

 

Andre fase: strategiarbeid. Bruke verktøyet til å få øye på områder der man kan for lite, har arbeidet for lite eller mangler noe.

 

Klikk på figuren eller LOGG INN på menylinjen for å åpne SW Strategi360 (krever pålogging)

Med bakgrunn i en gjennomgang av disse modulene utarbeides selskapets strategiske plattform og program, som igjen danner grunnlag for selskapets konkrete mål, delstrategier og handlingsplaner.

 

Verktøyet egner seg både for små, mellomstore og store selskapet som ønsker et mer fokusert og helhetlig tilnærming til strategiarbeidet sitt.

 

 

 

Verktøyets nytteverdi er firedelt.

 

Det kan fungere som et frittstående undervisningsverktøy for en helhetlig strategisk gjennomgang av hva som skal til for å drive et selskap, og passer dermed godt for alle som ønsker kunnskap om dette, fra gründere til bedriftsledere.

 

Ved første gangs bruk benyttes det til en gjennomgang og kartlegging av eget selskap – en ståstedsanalyse. Hva har vi oversikt over i selskapet, hva har vi mindre kontroll på? Det overordnede ønsket hos enhver leder er å ha full oversikt over alle aspekter ved selskapet og driften av det. Hensikten med verktøyet er å kunne gi brukeren nettopp dette. Verktøyet består av omfattende teoretisk dekning av alle moduler og deltema som presenteres og inneholder en rekke sjekklister som kan benyttes til å kartlegge og få plass all kunnskap man trenger om selskapet. For selskaper som trenger mer kapital, har banker de siste årene krevd at det finnes en oversikt over de viktigste aspektene ved bedriften. Mye av dette kan være kun i en toppleders hode. Banker krever nå at dette skal overføres til dokumentasjon i en eller annen form

 

Når verktøyet er benyttet en gang og er tilpasset til eget selskap (dvs resultatene av ståstedsanalysen og innholdet i nåværende sjekklister og teori i alle moduler og deltema er erstattet med tilsvarende kunnskap om selskapet), er det et helhetlig referanseverktøy for alle impliserte ansatte, her finner man en oversikt over alle aspekter ved selskapet.

 

Det siste og viktigste aspektet med verktøyet er at det etter gjennomført ståstedsanalyse og tilpasning, fungere som et strategiverktøy for ledelsen. Det kan benyttes til løpende kartlegging av selskapets strategiske agenda innen hvert av selskapets områder og dermed både selskapets strategiske program, målsetninger, handlingsplaner og konkrete gjøremål. Det kan benyttes i en kontinuerlig strategiprosess, der nye elementer på strategisk agenda dukker opp, mens tidligere kartlagte elementer tas hånd om.

 

Hvem kan benytte verktøyet

 

Verktøyet er utarbeidet med sikte på å kunne brukes i ulike bedrifter og organisasjoner, små, mellomstore og også store selskaper. Bruk av modellen forutsetter tilpasning til den spesifikke bedriften som analyseres (feks. om det er en vare- eller en tjenesteproduserende bedrift).

 

Modellen kan anvendes på enhetsnivå; innen et konsern eller innen offentlige virksomheter. Den kan også danne et helhetlig holdepunkt for eksterne aktører som ønsker å evaluere en bedrift i ulike sammenhenger - feks. ved kjøp, salg finansieringsløsninger mv.

I tillegg kan verktøyet være et godt hjelpemiddel for gründere som skal utvikle sin forretningsplan. Klarer de å finne svar til innholdet i alle moduler og deltema, står de sterkt rustet til å utarbeide en solid forretningsplan som kan selges inn hos potensielle investorer

 

 

Praktisk bruk

 

Verktøyet består av et frittstående interaktivt program som kan kjøres på nettbrett/PC/Mac eller i en multiskjerms løsning (ref hardwareløsninger). I tillegg er det utarbeidet PowerPoint versjoner til hvert hovedtema, der brukeren selv kan fylle inn informasjon om sitt selskap og benytte som et verktøy i kartleggingsprossen. Ønsker man en mindre visuell løsning, foreligger det også en versjon i form av et word dokument. Her er alle sjekklister på plass, samt rom for å sette inn alt som gjelder egen bedrift.

 

Hvis ønskelig, kan alt kartlagt materiell, legges inn igjen i den interaktive verktøyet, slik at dette blir skreddersydd egen bedrift. Dette kan så benyttes som et omfattende, helhetlig strategiverktøy.

 

 

Rettigheter

 

Dette interaktive verktøyet og innholdet i det er utviklet av Strategy Warehouse AS (SW) og er SW sin eiendom. Innholdet kan ikke videre distribueres eller kopieres uten tillatelse fra Strategy Warehouse AS.

 

Interaktive navigasjonsmodeller og løsninger er en del av Strategy Warehouse AS sitt produktspeker. De er beskyttet under åndsverksloven og kan ikke gjengis uten tillatelse fra Strategy Warehouse AS

 

 

 

SW.NO
Copyright©2020 Strategy Warehouse AS

Ikke noe av disse sidenes innhold, bilder, figurer eller elementer kan gjengis uten tillatelse fra Strategy Warehouse  AS

STRATEGIVERKTØY FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

YOUR VIDEO GUIDE TO FLÅM