STRATEGIVERKTØY FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

YOUR VIDEO GUIDE TO FLÅM, NORWAY

STRATEGIPROSESSER

Strategi er for mange forbundet med noe diffust og vanskelig og derfor noe man unnlater å involvere seg i. Faren er at man i gode tider er så opptatt av den daglige driften, at man aldri løfter blikket og ser litt fremover. Når så markedet endrer seg, er man ikke beredt til å handle. Det finnes mange virksomheter som i disse tider lider av manglende eller dårlig strategiarbeid og derfor møter veggen på ting de burde forutsett.

 

Norge har idag 590 810 (2020) ulike virksomheter, der mesteparten har som hovedhensikt å tjene penger til eierne. De fleste av disse (over 98%) er små eller mellomstore virksomheter med under 100 ansatte. Mange av disse vet overraskende lite om behovet for å utarbeide og bruke strategiske planer. De hopper igang og satser på at "går det å går det". Dette medfører at så mange som 73 % av alle nyetablerte bedrifter har forsvunnet  igjen etter 5 år, 63% etter 3 år (ref SSB statistikk).

 

Vi tror at hvis mange av disse hadde prioritert en strategifunksjon like høyt som de må prioritere en regnskapsfunksjon, hadde overlevelsestallene vært mye høyere. Vi tenker ikke nødvendigvis på å opprette og drifte en egen strategiavdeling, men å få tilgang verktøy og tjenester som hjelper på veien til full oversikt over eget selskap og hvordan denne skal benyttes i planleggingen av veien videre.

 

Strategy Warehouse (SW) fyller dette behovet for strategitjenester. Våre verktøy forklarer strategi på en enkel og oversiktlig måte og kan hjelpe små og mellomstore virksomheter til å få på plass en god måte å arbeide med strategi på og rigge seg for fremtidig drift. Strategiarbeid er enkelt sagt en systematisk gjennomgang av egen virksomhet ved hjelp av enkle verktøy, og så bruke disse verktøyene til å utarbeide konkrete planer og gjøremål for å holde virksomheten på rett spor. Samtidig kan en gjennomgang hjelpe å avdekke nye retninger for virksomheten.

 

Det er her viktig å skille mellom å utvikle en strategisk plattform for virksomheten og det å drive en strategisk prosess, dvs bruke den strategiske plattformen på alle ledd i virksomheten. Det første går i hovessak ut på å lage et dokument der man presenterer blant annet virksomhetens visjon, forretningside, kjerne, kritiske suksessfaktorer og mål. Vi har et eget verktøy som tar deg gjennom denne prosessen, men dette er som sagt bare en del av strategiarbeidet.

 

I vårt mest omfattende verktøy, Strategi 360, går vi løs på dette arbeidet. Formet av virksomhetens strategiske plattform, kartlegger vi alle ledd i virksomheten. Til dette har vi utarbeidet en rekke sjekklister, fulgt opp av forklaringer og teori der det er nødvendig. Vi oppdager gjennom dette arbeidet områder der virksomheten ikke er på sitt beste og det er potensial for forbedringer, men også der hvor virksomheten er virkelig god, noe som kan benyttes til å utvikle nye forretningsideer. Resultatene omdannes til rangerte prioriteringslister og konkrete handlingsplaner. Strategi 360 er et meget omfattende verktøy og fungerer som vår verktøybase. Ut fra denne kan vi skreddersy og tilpasse versjoner for ulike aktører ut fra omfang, størrelse og tyngde. Vi kan ta ut alle sjekklistene og kun sitte igjen med et opplæringsprogram, eller ta ut all teori og sitte igjen med et sjekklisteverktøy. Verktøyet er nettbasert og digitalt og kan formes som man ønsker.

 

En del av strategiarbeidet er å tenke fremover, hva tror vi kan skje i fremtiden og hvordan skal vi tilpasse oss slike endringer. Dette er ingen enkel jobb å kunne spå i fremtiden, men det er mulig ved hjelp av verktøy å lage fremtidige mulige virkeligheter som er tilpaset en virksomhet såkalte fremtidsbilder eller scenarioer. Ved å tenke hvordan man skal reagere hvis hver av virkelighetene inntreffer, kan man forberede seg til å reagere riktig på disse. Vi kaller det "verdien av de tenkte tanker". Å lage slike fremtidsbilder kan være veldig komplisert. Det finnes mange metoder som kan medføre innviklede prosesser. Vi har de siste årene jobbet mye med å forenkle disse prosessene  og utviklet FRMTD® - et digitalt verktøy for trendanalyse og scenarioutvikling. Basert på en rekke valg fra en aktørs side, resulterer dette verktøyet i en rekke forslag til innhold i ulike fremtidsbilder, tilpasset den aktuelle virksomheten, som så kan benyttes til å lage scenariofortellinger. Vi har videre verktøy og prosesser for hvordan disse benyttes til å utvikle eller påvirke virksomhetens eksisterende strategi.

 

Vi understreker hva vi innledet dette nettstedet med: Strategi er en kontinuerlig prosess, som krever verktøy som hjelper virksomheten til både å nå sine mål og til å justere disse underveis når det er nødvendig.

 

Under strategiverktøy i menyen øverst, kan du lese mer om våre ulike verktøy.

SW.NO
Copyright©2020 Strategy Warehouse AS

Ikke noe av disse sidenes innhold, bilder, figurer eller elementer kan gjengis uten tillatelse fra Strategy Warehouse  AS

STRATEGIVERKTØY FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

YOUR VIDEO GUIDE TO FLÅM