STRATEGIVERKTØY FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

STRATEGIVERKTØY

Trykk på logoene for mer informasjon

FRMTD® er et sett av verktøy og tjenester innen analyse av virksomhetens ytre omgivelser, aktuelle trender, scenarioer og strategiutvikling. Her tilbyr vi en raskere, enklere og billigere måte å gjennomføre en scenarioprosess på og som gjør at fremtidstenkning og scenarioutvikling skal bli tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter i større grad. I sin enkleste versjon er verktøyet også en oversikt og et system for å få kartlegge de viktigste globale trender som kan påvirke virksomheten.

Strategi 360 er et omfattende verktøy for gjennomføre en samlet gjennomgang av en bedrifts ståsted og utsikter, og med bakgrunn i en slik analyse innføre en kontinuerlig strategiprosess i bedriften. Modellen tar utgangspunkt i forretningsideen/oppdraget, bedriften og personene bak, og går så inn og kartlegger følgende områder: Produksjon,  Markedsføring og kommunikasjon, Salg, Økonomi og styring, Organisering og kompetanse, Marked og konkurranse samt Selskapets nåværende strategi

Konseptutvikling  - "Den gode ideen" - er et verktøy for analyse, planlegging og gjennomføring av et nytt konsept - enten det er et fysisk produkt eller en tjeneste - eller en ny virksomhet. Hensikten med verktøyet er å hjelpe virksomheter i en oppstartsfase som trenger en helhetlig tilnærming til alt de skal gjøre for å få konseptet på plass, eksisterende virksomheter som skal lansere et nytt konsept (produkt/tjeneste) og

virksomheter som sliter med eksisterende produkter og som trenger en ny og oversiktlig vinkling for å tenke nytt og annerledes

Det strategiske arbeidet er kritisk for en bedrift med hensyn på å skape dens konkurransefortrinn og for å nå dens målsetninger. Dette verktøyet hjelper brukerne i å utvikle virksomhetens strategiske plattform, som inkluderer virksomhetens formål, visjon, forretningside, kjerne, verdigrunnlag, sterke og svake sider, kritiske sukksessfaktorer og mål. Dette er noe som etterspørres fra virksomhetens styre, bankforbindelser, investorer osv og er det viktigste hjelpemiddelet i en strategiprosess.

Trykk på hvert av verktøyenes logo for mer informasjon. Noen av verktøyene har egne nettsteder som forklarer konseptet enda mer inngående, slik at det er mulig for brukere å se om dette er interessant.

 

Alle våre verktøy er nettbaserte og kan brukes like godt fra en PC som fra et nettbrett. De er også tilpasset SenseNet®Work, en fysisk, 360 graders arbeids- og fasiliteringsløsning i Bergen sentrum, som tilbyr nye og spennende måter å utvikle virksomheters strategi på. Denne er utviklet av Strategy Warehouse AS på oppdrag fra SenseNet AS.

 

I tillegg til verktøyene over, har vi utviklet en rekke verktøy for andre. Gå inn på Verktøysutvikling i menyen øverst for å lese mer.

SW.NO
Copyright©2020 Strategy Warehouse AS

Ikke noe av disse sidenes innhold, bilder, figurer eller elementer kan gjengis uten tillatelse fra Strategy Warehouse  AS

STRATEGIVERKTØY FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

YOUR VIDEO GUIDE TO FLÅM