STRATEGYWAREHOUSE

®

LOGG INN

VERKTØYSUTVIKLING

 

Strategy Warehouse utvikler frittstående interaktive verktøy og verktøy tilpasset hardwareløsningene. De frittstående er tilgjengelige både som nettløsninger eller som programmer for PC og Mac.

Verktøy tilpasset hardwareløsningen

 

Hardwareløsningen, dvs det "interaktive rommet" må kombineres med en softwareløsning. Denne må tilfredsstille følgende krav:

 

  • Den skal være lukket, men samtidig lett tilgjengelig. Den skal være beskyttet i form av hvem som har tilgang.
  • Softwareløsningen skal være lett appliserbar i hardwareløsningen - den skal være tilpasset det aktuelle antall skjermer, men også fungere på kun en skjerm.
  • Den skal være interaktiv og tilpasset for iPads, men også kunne benyttes av alle andre kilder, fra smarttelefoner til Mac'er og PCer.
  • Den skal kunne være meget fleksibel mht skalerbarhet og oversiktlighet.
  • Løsningen skal lett kunne skreddersys til en kunde, slik at hele settet med nettsider raskt kan tilpasses kundens behov.

 

  • I de tilfeller det er behov for også å jobbe interaktivt og ikke kun å fasilitere med bakgrunn i verktøyet, må html løsningen suppleres med en PowerPoint løsning med de viktigste hovedtrekkene, der man kan gå inn og redigere. (Se løsninger lengre nede i teksten)

 

 

SW har utarbeidet en rekke omfattende verktøy og softwareløsninger som benyttes i hardwareløsninger som f.eks senseNet® Facility. Vårt viktigste referanseverktøy er senseNet® EYE, som er hovedverktøyet i senseNet® Facility, samt senseNet® Modellreservoar - et verktøys og modellbibliotek med over 200 strategimodeller som er direkte koblet opp mot senseNet® EYE, men samtidig et frittstående lukket nettsted. Les mer om dette på www.sensenet.no.

 

 

 

SKREDDERSØM for kunder - Klargjøring av  fasiliteringsprosesser

 

Softwareløsningene er fleksible og for de fleste kunder må de justeres og skreddersys. Strategy Warehouse utfører dette arbeidet. Vi lager skreddersydde "rigger" for hver kunde f.eks for bruk i senseNet® Facility eller andre oppsett av "det interaktive rommet" i samarbeid med Ole Berrefjord AS når skreddersømmen gjelder utvikling for Topplederskap B&T AS. Dette innebærer en fast arbeidsprosess der SW er inne i flere ledd.

 

 

 

 

Uavhengige verktøy og nettløsninger

 

Vi gjennomfører videre prosjekter for kunder, der det ikke er aktuelt å benytte hardwareløsningene. Dette gjelder utvikling av ulike modeller og verktøy, nettløsninger og ulike nettbaserte prosjektrapporteringer:

Modell- og verktøysutvikling

 

Vi designer, visualiserer, utvikler og formidler at fra enkle strategimodeller til komplekse og helhetlige konsepter i form av interaktive fortellinger og verktøy som gjøres tilgjengelig som en del av bedriftenes internettløsninger eller frittstående kjørbare programmer og verktøy.

 

 

Kunnskapsarkitektur

 

Etter over 20 års erfaring med utvikling av interaktive programmer, har vi opparbeidet oss omfattende kunnskap om hvordan informasjon skal struktureres og tilrettelegges.

 

Dette inkluderer spørsmål som:

 

- Hvordan skal man "sette scene", få brukeren

  interessert i innholdet ?

- Hvordan skal man bygge opp en historie og gi

  brukerne en rød tråd gjennom innholdet ?

- I hvilken rekkefølge skal informasjonen

  presenteres ?

- Hvordan skal navigasjonen bygges opp ?

- Hvordan skal forskjellige elementer linkes opp

  mot hverandre ?

- Hvordan skal man unngå at en bruker går seg

  vill i store informasjonsmengder ?

- Er det flere veier gjennom informasjonen ?

  Skal man bygge opp forskjellige "løyper", f.eks

  en som bare gir en overordnet oversikt, en

  som gir mulighet for enkelte "dypdykk" og en

  som gir den fulle oversikten.

 

I samarbeid med kunden organiserer vi og får oversikt over innholdet som skal formidles, skisserer fortellingen i form av storyboards, bygger opp grunnrisset i den interaktive formidlingen og visualiserer innholdet i form av tekst, bilder animasjoner, lyd og video.

 

Vi bruker vår kunnskap i alle våre prosjekter og har testet ut våre løsninger i en lang rekke sammenhenger

 

 

Nettsteder

 

Vi har lang erfaring med oppbygning av nettsteder, både våre egne og andres. Vi kan utvikle alt fra enkle små nettsteder tilpasset alle plattformer, (nettbrett,

smarttelefoner, PCer, Mac'er) til rene Flash-baserte prosjekter med høy grad av interaktivitet.

 

I flere av de store prosjektene vi har deltatt i, er det krav om at innholdet skal være offentlig tilgjengelig. Vi utvikler da løsninger med egne helhetlige nettsteder med egne domener.

 

Copyright  © 2016 STRATEGY WAREHOUSE AS. Ikke noe av disse sidenes innhold, bilder, figurer eller elementer kan gjengis uten tillatelse fra Strategy Warehouse  AS