STRATEGIVERKTØY FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

YOUR VIDEO GUIDE TO FLÅM, NORWAY

VERKTØYSUTVIKLING

Strategy Warehouse utvikler interaktive online verktøy, hovedsaklig strategiverktøy. Vi har siden starten i 2001 utviklet en rekke omfattende verktøy og softwareløsninger for kunder og samarbeidspartnere. Vår fremste samarbeidspartner har vært SenseNet AS. Vårt viktigste referanseverktøy i dette samarbeidet er senseNet® EYE, et verktøy som har vært benyttet i store prosjekter for Statoil (Equinor), Gassco, Petroleumstilsynet, Kystverket, GC Rieber, UiB og mange flere. Verktøyet er utviklet i samarbeid med Ole Berrefjord Respons AS for SenseNet AS.

 

Softwareløsningen i senseNet® EYE er fleksibel. For de fleste kunder må verktøyet justeres og skreddersys. Strategy Warehouse utfører dette arbeidet.

 

Vi har videre utviklet SenseNet® Modellreservoar - et verktøys og modellbibliotek med over 200 strategimodeller som er direkte koblet opp mot senseNet® EYE, men samtidig et frittstående lukket nettsted (se illustrasjon øverst).

Modell- og verktøysutvikling

 

Vi designer, visualiserer, utvikler og formidler at fra enkle strategimodeller til komplekse og helhetlige konsepter i form av interaktive fortellinger og verktøy som gjøres tilgjengelig som en del av bedriftenes internettløsninger eller frittstående kjørbare programmer og verktøy.

 

 

Kunnskapsarkitektur

 

Etter over 20 års erfaring med utvikling av interaktive programmer, har vi opparbeidet oss omfattende kunnskap om hvordan informasjon skal struktureres og tilrettelegges.

 

Dette inkluderer spørsmål som:

 

- Hvordan skal man "sette scene", få brukeren

  interessert i innholdet ?

- Hvordan skal man bygge opp en historie og gi

  brukerne en rød tråd gjennom innholdet ?

- I hvilken rekkefølge skal informasjonen

  presenteres ?

- Hvordan skal navigasjonen bygges opp ?

- Hvordan skal forskjellige elementer linkes opp

  mot hverandre ?

- Hvordan skal man unngå at en bruker går seg

  vill i store informasjonsmengder ?

- Er det flere veier gjennom informasjonen ?

  Skal man bygge opp forskjellige "løyper", f.eks

  en som bare gir en overordnet oversikt, en

  som gir mulighet for enkelte "dypdykk" og en

  som gir den fulle oversikten.

 

I samarbeid med kunden organiserer vi og får oversikt over innholdet som skal formidles, skisserer fortellingen i form av storyboards, bygger opp grunnrisset i den interaktive formidlingen og visualiserer innholdet i form av tekst, bilder animasjoner, lyd og video.

 

Vi bruker vår kunnskap i alle våre prosjekter og har testet ut våre løsninger i en lang rekke sammenhenger

 

 

Nettsteder

 

Vi har lang erfaring med oppbygning av nettsteder, både våre egne og andres. Alle våre verktøy er nettbaserte. Våre nyeste verktøy er responsive, dvs tilpasset alle plattformer, (nettbrett, smarttelefoner, PCer, Mac'er)

 

I flere av de store prosjektene vi har deltatt i, er det krav om at innholdet skal være offentlig tilgjengelig. Vi utvikler da løsninger med egne helhetlige nettsteder med egne domener.

 

SW.NO
Copyright©2020 Strategy Warehouse AS

Ikke noe av disse sidenes innhold, bilder, figurer eller elementer kan gjengis uten tillatelse fra Strategy Warehouse  AS

STRATEGIVERKTØY FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER