NAVIGASJON
SOSIAL
KONTAKT e: info@sw.no
Copyright © 2022 Allthegoodies.com
Den gode ideen
Konseptutvikling er et verktøy for analyse, planlegging og gjennomføring av et nytt konsept - enten det er et fysisk produkt eller en tjeneste - eller en ny virksomhet. Hensikten med verktøyet er å hjelpe virksomheter i en oppstartsfase som trenger en helhetlig tilnærming til alt de skal gjøre for å få konseptet på plass, eksisterende virksomheter som skal lansere et nytt konsept (produkt/tjeneste) og virksomheter som sliter med eksisterende produkter og som trenger en ny og oversiktlig vinkling for å tenke nytt og annerledes. Verktøyet er firedelt, hvor første steg er å beskrive konseptet kort slik man vil fortelle om den til venner og bekjente. Ved å få frem hovedtrekkene og ordne opp i tankene rundt konseptet, gjør man allerede her det første og viktigste kontrollen - er ideen så god at det er verdt både innsats og penger til å gå videre med den. Føler du at dette kanskje ikke er en så unik ide likevel, kan det være lurt å ta en runde med selg selv og bestemme om du ønsker å gå videre.
Velger du å gå videre, er neste steg å analysere konseptet dypere samt markedet det skal inn i. Ved å foreta en rekke analyser av markedet, konkurransen, aktørene, selve produktet som skal tilbys og de eksterne kreftene som regjerer, kan man utarbeide et strategisk program for konseptet. Hvis dette er så bra at man ønsker å satse videre, ledes man inn på neste steg i prosessen - planlegging. Her ser vi på hvordan selve produktet skal se ut og fungere, design, funksjonalitet osv? Hvordan det skal produseres, av hvem og hvor ? Hvilken organisasjon trenger man for å få konseptet både på plass og ut i markedet og ikke minst få solgt det? Verktøyet tar for seg stegene frem til en konkret handlingsplan, som så kan benyttes til lansering av konseptet. Det siste steget i prosessen er gjennomføring, dvs å få konseptet ut i markedet og følge det opp her - stegene frem til lansering, samt deretter oppfølging og salg. Hvordan benyttes sosiale medier, hvordan får man ekstern oppmerksomhet og er tilgjengelig for både kunder og andre omgivelser, hvordan følger man opp kundene.
Verktøyet gir en helhetlig oversikt over ulike prosesser som må til for å lykkes. Vi presenterer en rekke sjekklister som kan benyttes og forklarer litt teoretisk om hvert punkt i prosessen. Verktøyet har interaktive bruksmuligheter, der man kan fylle inn tekst underveis og lagre dette, evt får det man legger inn sendt til egen mailboks for videre bruk. KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON OM TILGANG OG BRUK Verktøyet er for tiden under oppussing for å også kunne benyttes på nettbrett og smarttelefoner. Ferdig 2. halvår 2022
Den gode ideen
Konseptutvikling er et verktøy for analyse, planlegging og gjennom-føring av et nytt konsept - enten det er et fysisk produkt eller en tjeneste - eller en ny virksomhet. Hensikten med verktøyet er å hjelpe virksomheter i en oppstartsfase som trenger en helhetlig tilnærming til alt de skal gjøre for å få konseptet på plass, eksisterende virksomheter som skal lansere et nytt konsept (produkt/tjeneste) og virksomheter som sliter med eksister- ende produkter og som trenger en ny og oversiktlig vinkling for å tenke nytt og annerledes. Verktøyet er firedelt, hvor første steg er å beskrive konseptet kort slik man vil fortelle om den til venner og bekjente. Ved å få frem hovedtrekkene og ordne opp i tankene rundt konseptet, gjør man allerede her det første og viktigste kontrollen - er ideen så god at det er verdt både innsats og penger til å gå videre med den. Føler du at dette kanskje ikke er en så unik ide likevel, kan det være lurt å ta en runde med selg selv og bestemme om du ønsker å gå videre.
Velger du å gå videre, er neste steg å analysere konseptet dypere samt markedet det skal inn i. Ved å foreta en rekke analyser av markedet, konkurransen, aktørene, selve produktet som skal tilbys og de eksterne kreftene som regjerer, kan man utarbeide et strategisk program for konseptet. Hvis dette er så bra at man ønsker å satse videre, ledes man inn på neste steg i prosessen - planlegging. Her ser vi på hvordan selve produktet skal se ut og fungere, design, funksjonalitet osv? Hvordan det skal produseres, av hvem og hvor ? Hvilken organisasjon trenger man for å få konseptet både på plass og ut i markedet og ikke minst få solgt det? Verktøyet tar for seg stegene frem til en konkret handlingsplan, som så kan benyttes til lansering av konseptet. Det siste steget i prosessen er gjennomføring, dvs å få konseptet ut i markedet og følge det opp her - stegene frem til lansering, samt deretter oppfølging og salg. Hvordan benyttes sosiale medier, hvordan får man ekstern oppmerksomhet og er tilgjengelig for både kunder og andre omgivelser, hvordan følger man opp kundene.
Verktøyet gir en helhetlig oversikt over ulike prosesser som må til for å lykkes. Vi presenterer en rekke sjekklister som kan benyttes og forklarer litt teoretisk om hvert punkt i prosessen. Verktøyet har interaktive bruksmuligheter, der man kan fylle inn tekst underveis og lagre dette, evt får det man legger inn sendt til egen mailboks for videre bruk. KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON OM TILGANG OG BRUK Verktøyet er for tiden under oppussing for å også kunne benyttes på nettbrett og smarttelefoner. Ferdig 2. halvår 2022