NAVIGASJON
SOSIAL
KONTAKT e: info@sw.no
Copyright © 2022 Allthegoodies.com
Norsk Radar
Hva kan skje? Hvilke nasjonale drivkrefter og prosesser står vi overfor? Hvilke trender, muligheter og utfordringer kan spores i de nasjonale og internasjonale omgivelsene vi stadig veves tettere inn i? Norsk Radar er et faktabasert og metodisk tilrettelagt verktøy for å kartlegge og analysere sentrale problemstillinger om utviklingen av det norske samfunnet, i det langsiktige perspektivet. Store og raske endringer i norsk økonomi fører til et behov for oversikt - hvordan skal man som aktør (bedrift, organisasjon, offentlig instans, departement) tilpasse seg den aktuelle settingen, hva kan påvirke oss og hvordan. Norsk Radar gir en samlet oversikt over aktuelle faktorer og drivkrefter som kan påvirke aktøren i årene fremover. Det er behov for å få det helhetlige blikket, hva finnes av utviklingstrekk og tunge trender, hva finnes av usikkerhetsfaktorer og hva finnes av virkemidler som kan benyttes. For mange aktører er det for omfattende og tidkrevende å sette i gang scenarioprosesser selv om de gjerne skulle gjort det. Norsk Radar og Global Radar (www.globalradar.no) er steg på veien her. Med disse verktøyene kan man gjøre en grovanalyse på hva som er de viktigste faktorene for egen utvikling og se nærmere på disse. Norsk radar er bygget opp på samme måte som Global radar, som nå er tilgjengelig med link fra hovedmenyen. En oppdatert versjon vil bli tilgjengelig i 2022. KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON OM TILGANG OG BRUK Verktøyet er for tiden under oppussing for å også kunne benyttes på nettbrett og smarttelefoner. Ferdig 2. halvår 2022
Norsk Radar
Hva kan skje? Hvilke nasjonale driv- krefter og prosesser står vi overfor? Hvilke trender, muligheter og utfordringer kan spores i de nasjonale og internasjonale omgivelsene vi stadig veves tettere inn i? Norsk Radar er et faktabasert og metodisk tilrettelagt verktøy for å kartlegge og analysere sentrale problemstillinger om utviklingen av det norske samfunnet, i det langsiktige perspektivet. Store og raske endringer i norsk økonomi fører til et behov for oversikt - hvordan skal man som aktør (bedrift, organisasjon, offentlig instans, departement) tilpasse seg den aktuelle settingen, hva kan påvirke oss og hvordan. Norsk Radar gir en samlet oversikt over aktuelle faktorer og drivkrefter som kan påvirke aktøren i årene fremover. Det er behov for å få det helhetlige blikket, hva finnes av utviklingstrekk og tunge trender, hva finnes av usikkerhetsfaktorer og hva finnes av virkemidler som kan benyttes. For mange aktører er det for omfattende og tidkrevende å sette i gang scenarioprosesser selv om de gjerne skulle gjort det. Norsk Radar og Global Radar (www.globalradar.no) er steg på veien her. Med disse verk- tøyene kan man gjøre en grovanalyse på hva som er de viktigste faktorene for egen utvikling og se nærmere på disse. Norsk radar er bygget opp på samme måte som Global radar, som nå er tilgjengelig med link fra hovedmenyen. En oppdatert versjon vil bli tilgjengelig i 2022. KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON OM TILGANG OG BRUK Verktøyet er for tiden under oppussing for å også kunne benyttes på nettbrett og smarttelefoner. Ferdig 2. halvår 2022