NAVIGASJON
SOSIAL
KONTAKT e: info@sw.no
Copyright © 2022 Allthegoodies.com
Strategy World er et nettbasert opplæringskonsept og verktøysett for strategi og strategiarbeid. Det har sin bakgrunn i en rekke verktøy som ble utviklet av selskapet Strategy Warehouse for eget bruk og for ulike andre beslektede selskap. Virksomheten og verktøyene er idag videreutviklet av Allthegoodies AS som spesialiserer seg på utvikling av nettbasert innhold som YouTube kanaler, innholdsnettsteder og opplæring. Her kan du lese mer om veien vår frem til dagens løsninger: Strategy Warehouse AS ble etablert i 2000 som et datterselskap av konsulentselskapet Berrefjord & Thomassen AS (B&T), senere SenseNet AS. Vårt fokus har siden starten hovedsakelig vært rettet mot strategifaget, i form av bedriftsutvikling, konsernstrategi og scenarier, men samtidig mot interaktive IT løsninger. Vi har utviklet interaktive opplærings og formidlingsløsninger siden starten på 90-tallet. I perioden 2000-2006 var selskapet orientert mot utvikling av innhold til e-læringsløsninger, samt undervisning og formidling innen strategifaget. Vi var sammen med SenseNet AS ansvarlig for undervisningen i faget STR 210 ved Norges Handelshøyskole, og utprøvde da undervisning ved hjelp av egenutviklede interaktive verktøy. Fra 2007 ble selskapet skilt ut fra SenseNet AS, men fortsatte arbeidet tett med selskapet i forbindelse med utvikling av strategiverktøy for dette selskapets kunder, som blant annet var NHO, Volvo, Statoil, Petroleumstilsynet, Odfjell Drilling, Gassco, Petoro, OLF, Bergenscenarier 2020, Sparebanken Vest og mange flere (se www.sensenet.no). Vi har i disse årene bygget videre på de ulike undervisningspakkene som ble benyttet slik at de nå fremstår i form av ulike strategiverktøy for små og mellomstor bedrifter. Vår erfaring strekker seg tilbake til 1991, da interaktive programmer ble utviklet ved NTH (NTNU)/Senter for datastøttet læring. Kunnskapen ble videreført gjennom selskapet Siv.ing. L.E.Thomassen og senere gjennom Strategy Warehouse AS og nå av Allthegoodies AS
Om SW
Strategy World er et nettbasert opplæringskonsept og verktøysett for strategi og strategiarbeid. Det har sin bakgrunn i en rekke verktøy som ble utviklet av selskapet Strategy Warehouse for eget bruk og for ulike andre beslektede selskap. Virksomheten og verktøyene er idag videreutviklet av Allthegoodies AS som spesialiserer seg på utvikling av nettbasert innhold som YouTube kanaler, innholds- nettsteder og opplæring. Her kan du lese mer om veien vår frem til dagens løsninger: Strategy Warehouse AS ble etablert i 2000 som et datterselskap av konsulent- selskapet Berrefjord & Thomassen AS (B&T), senere SenseNet AS. Vårt fokus har siden starten hovedsakelig vært rettet mot strategifaget, i form av bedrifts-utvikling, konsernstrategi og scenarier, men samtidig mot interaktive IT løsninger. Vi har utviklet interaktive opplærings og formidlingsløsninger siden starten på 90- tallet. I perioden 2000-2006 var selskapet orientert mot utvikling av innhold til e- læringsløsninger, samt undervisning og formidling innen strategifaget. Vi var sammen med SenseNet AS ansvarlig for undervisningen i faget STR 210 ved Norges Handelshøyskole, og utprøvde da undervisning ved hjelp av egenutviklede interaktive verktøy. Fra 2007 ble selskapet skilt ut fra SenseNet AS, men fortsatte arbeidet tett med selskapet i forbindelse med utvikling av strategiverktøy for dette selskapets kunder, som blant annet var NHO, Volvo, Statoil, Petroleums-tilsynet, Odfjell Drilling, Gassco, Petoro, OLF, Bergenscenarier 2020, Sparebanken Vest og mange flere (se www.sensenet.no). Vi har i disse årene bygget videre på de ulike undervisningspakkene som ble benyttet slik at de nå fremstår i form av ulike strategiverktøy for små og mellomstor bedrifter. Vår erfaring strekker seg tilbake til 1991, da interaktive programmer ble utviklet ved NTH (NTNU)/Senter for datastøttet læring. Kunnskapen ble videreført gjennom selskapet Siv.ing. L.E.Thomassen og senere gjennom Strategy Warehouse AS og nå av Allthegoodies AS
Om SW