NAVIGASJON
SOSIAL
KONTAKT e: info@sw.no
Copyright © 2022 Allthegoodies.com
Scenarioer
Scenarioer.no er et opplæringsverktøy som tar for seg foresight og scenariotankegangen. Det avklarer de viktigste begreper, forklarer hvordan scenariostammer bygges opp og hvordan disse fylles med innhold til fortellinger som benyttes av virksomheten i sine strategiprosesser. Verktøyet er basert på lang tids omfattende, inngående og praktisk erfaring med scenarioarbeid – både innen næringsliv og i offentlig sektor. Ingen kan se inn i fremtiden. Ingen kan fortelle oss hva som kommer til å skje. Siden tidenes morgen har man drømt om å kunne reise i tid og se hva som eventuelt kommer, uten at det selvfølgelig har vært mulig. Det finnes likevel verktøy som gjør oss mer forberedt på fremtiden. Scenarier og foresight eksempler på dette. Scenarioer er kort fortalt fremtidsbilder som brukes i en virksomhet eller aktørs strategiarbeid. Etter vår mening kan man aldri skille mellom scenarioarbeid og strategi- arbeid, de henger sammen: Tenke seg hva som kan komme til å skje (scenarioer) OG hva man skal gjøre med det (strategi). Ved å systematisk utvikle et sett av fremtidsbilder, forskjellige fremtidige virkeligheter og så finne ut hvordan man ville respondere på disse hvis man var 100% sikker på at hver av de inntraff, oppdager man både hva man som virksomhet allerede nå må gjøre uansett og hva man skal ha en planlagt beredskap mot i fremtiden.
Ønsker du tilgang til innholdet i scenarioer.no kan du Vippse kr 499,- til vårt Vippsnummer 741102 (Allthegoodies AS) sammen med din epost adressse, så sender vi deg passord til å logge inn på scenarioer.no og få tilgang til alt innholdet i en måned. Du kan også åpne opp Vipps ved å scanne QR-koden med telefonens kamera. For bedrifter: ta kontakt på info@sw.no
Introduksjon Grunnleggende teori o Introduksjon o Scenarioer o Foresight o Strategiske perspektiv o Scenarioarbeid o Typer scenarioer Scenariostammer o Introduksjon - metoder og ulike modeller o Todimensjonal tilnærming o Spennvidde tilnærming o Multidimensjonal tilnærming o Kombinasjoner o Hold det enkelt ! Innholdskilder og avklaringer o Introduksjon o Aktørbildet o Global Radar - input til scenariostammene Fortellinger o Fra scenariostammer til scenarioer o Innhold til scenariostammene o Hvordan lage fortellingene Bruk av Scenarioene o Fra scenarioer til strategi o Fremføring og respons - bruk av workshops o Analyse - gjennomgang og sortering av respons o Resultater - robuste strategier, beredskap og nye foretningsideer
Scenarioer.no
Scenarioer.no forklarer vi denne prosessen, ofte referert til som en foresight prosess, hvordan man skal bygge opp scenarioer og hvordan man bruker de til å forme virksomhetens strategi. Det finnes mange ulike metoder, fra de mer enkle til omfattende og kompliserte, men mer nøyaktige. Det gjelder å skape et sett med ulike fortellinger med innhold som kan teste virksomheten i alle ulike retninger. Historiene må både være relevante, engasjerende og ulike. Så hvordan gjør man dette. Det er ikke bare å ta tommelen opp i luften og finne på noe. Scenarioutvikling er en kombinasjon av både systematikk og diktning, der man starter og går ganske langt med systematikken før man starter med diktningen, slik at det ikke er så vanskelig som mange tror. Scenarioer.no starter med å gi en forklaring på begrepene foresight og scenarioer, deretter ser vi på ulike typer scenarioer, utvikling av scenariostammer, Bruk av Global Radar ti å finne reiseverket i scenariostammene og senere hvordan putte innhold inn i scenariostammene og lage fortellingene. Vi ser så på hvordan vi bruker de til å utarbeide innspill til virksomhetens strategi. Innholdet er bygget opp opp følgende måte:
Scenarioer
Scenarioer.no er et opplæringsverktøy som tar for seg foresight og scenariotankegangen. Det avklarer de viktigste begreper, forklarer hvordan scenariostammer bygges opp og hvordan disse fylles med innhold til fortellinger som benyttes av virksomheten i sine strategiprosesser. Verktøyet er basert på lang tids omfattende, inngående og praktisk erfaring med scenarioarbeid – både innen næringsliv og i offentlig sektor. Ingen kan se inn i fremtiden. Ingen kan fortelle oss hva som kommer til å skje. Siden tidenes morgen har man drømt om å kunne reise i tid og se hva som eventuelt kommer, uten at det selvfølgelig har vært mulig. Det finnes likevel verktøy som gjør oss mer forberedt på fremtiden. Scenarier og foresight eksempler på dette. Scenarioer er kort fortalt fremtidsbilder som brukes i en virksomhet eller aktørs strategiarbeid. Etter vår mening kan man aldri skille mellom scenarioarbeid og strategiarbeid, de henger sammen: Tenke seg hva som kan komme til å skje (scenarioer) OG hva man skal gjøre med det (strategi). Ved å systematisk utvikle et sett av fremtidsbilder, forskjellige fremtidige virkeligheter og så finne ut hvordan man ville respondere på disse hvis man var 100% sikker på at hver av de inntraff, oppdager man både hva man som virksomhet allerede nå må gjøre uansett og hva man skal ha en planlagt beredskap mot i fremtiden.
Scenarioer.no
Introduksjon Grunnleggende teori o Introduksjon o Scenarioer o Foresight o Strategiske perspektiv o Scenarioarbeid o Typer scenarioer Scenariostammer o Introduksjon - metoder og ulike modeller o Todimensjonal tilnærming o Spennvidde tilnærming o Multidimensjonal tilnærming o Kombinasjoner o Hold det enkelt ! Innholdskilder og avklaringer o Introduksjon o Aktørbildet o Global Radar - input til scenariostammene Fortellinger o Fra scenariostammer til scenarioer o Innhold til scenariostammene o Hvordan lage fortellingene Bruk av Scenarioene o Fra scenarioer til strategi o Fremføring og respons - bruk av workshops o Analyse - gjennomgang og sortering av respons o Resultater - robuste strategier, beredskap og nye foretningsideer
Ønsker du tilgang til innholdet i scenarioer.no kan du Vippse 500 kr til vårt Vippsnummer 741102 (Allthegoodies AS) sammen med din epost adressse, så sender vi deg passord til å logge inn på scenarioer.no og få tilgang til alt innholdet i en måned. Du kan også åpne opp Vipps ved å scanne QR-koden med tele- fonens kamera. For bedrifter: ta kontakt på info@sw.no
Scenarioer.no forklarer denne prosessen, ofte referert til som en foresight prosess, hvordan man skal bygge opp scenarioer og hvordan man bruker de til å forme virksomhetens strategi. Det finnes mange ulike metoder, fra de mer enkle til omfattende og kompliserte, men mer nøyaktige. Det gjelder å skape et sett med ulike fortellinger med innhold som kan teste virksomheten i alle ulike retninger. Historiene må både være relevante, engasjerende og ulike. Så hvordan gjør man dette. Det er ikke bare å ta tommelen opp i luften og finne på noe. Scenarioutvikling er en kombinasjon av både systematikk og diktning, der man starter og går ganske langt med systematikken før man starter med diktningen, slik at det ikke er så vanskelig som mange tror.
Scenarioer.no starter med å gi en forklaring på begrepene foresight og scenarioer, deretter ser vi på ulike typer scenarioer, utvikling av scenariostammer, Bruk av Global Radar ti å finne reiseverket i scenariostammene og senere hvordan putte innhold inn i scenariostammene og lage fortellingene. Vi ser så på hvordan vi bruker de til å utarbeide innspill til virksomhetens strategi. Innholdet er bygget opp opp følgende måte: