NAVIGASJON
SOSIAL
KONTAKT e: info@sw.no
Copyright © 2022 Allthegoodies.com
Strategi360
Strategi 360 er et omfattende verktøy for gjennomføre en samlet gjennomgang av en bedrifts ståsted og utsikter, og med bakgrunn i en slik analyse innføre en kontinuerlig strategiprosess i bedriften. Modellen tar utgangspunkt i forretningsideen/oppdraget, bedriften og personene bak, og går så inn og kartlegger følgende områder: Produksjon, Markedsføring og kommunikasjon, Salg, Økonomi og styring, Organisering og kompetanse, Marked og konkurranse samt Selskapets nåværende strategi Med bakgrunn i en gjennomgang av disse faktorene utarbeides en ståstedsanalyse, og med bakgrunn i denne selskapets strategiske plattform og program, som igjen danner grunnlag for selskapets konkrete mål, delstrategier og handlingsplaner. Verktøyet egner seg både for små, mellomstore og store selskapet som ønsker et mer fokusert og helhetlig tilnærming til strategiarbeidet sitt. VI har kalt verktøyet for Strategi360 da vi mener det dekker alle aspekter ved en virksomhet som man må ha oversikt over for å kunne drive et godt strategiarbeid. Verktøyets nytteverdi er firedelt. 1. Det kan fungere som et frittstående undervisningsverktøy for en helhetlig strategisk gjennomgang av hva som skal til for å drive et selskap, og passer dermed godt for alle som ønsker kunnskap om dette, fra gründere til bedriftsledere. 2. Ved første gangs bruk benyttes det til en gjennomgang og kartlegging av eget selskap – en ståstedsanalyse. Hva har vi oversikt over i selskapet, hva har vi mindre kontroll på? Det overordnede ønsket hos enhver leder er å ha full oversikt over alle aspekter ved selskapet og driften av det. Hensikten med verktøyet er å kunne gi brukeren nettopp dette. Verktøyet består av omfattende teoretisk dekning av alle moduler og deltema som presenteres og inneholder en rekke sjekklister som kan benyttes til å kartlegge og få plass all kunnskap man trenger om selskapet. 3. Når verktøyet er benyttet en gang og er tilpasset til eget selskap (dvs resultatene av ståstedsanalysen og innholdet i nåværende sjekklister og teori i alle moduler og deltema er erstattet med tilsvarende kunnskap om selskapet), er det et helhetlig referanseverktøy for alle impliserte ansatte, her finner man en oversikt over alle aspekter ved selskapet. 4. Det siste og viktigste aspektet med verktøyet er at det etter gjennomført ståstedsanalyse og tilpasning, fungere som et strategiverktøy for ledelsen. Det kan benyttes til løpende kartlegging av selskapets strategiske agenda innen hvert av selskapets områder og dermed både selskapets strategiske program, målsetninger, handlingsplaner og konkrete gjøremål. Det kan benyttes i en kontinuerlig strategiprosess, der nye elementer på strategisk agenda dukker opp, mens tidligere kartlagte elementer tas hånd om. Hvem kan benytte verktøyet Verktøyet er utarbeidet med sikte på å kunne brukes i ulike bedrifter og organisasjoner. Bruk av modellen forutsetter tilpasning til den spesifikke virksomheten som analyseres (feks. en vare- eller en tjenesteproduserende bedrift). Modellen kan anvendes på enhetsnivå; innen et konsern eller innen offentlige virksomheter. Den kan også danne et helhetlig holdepunkt for eksterne aktører som ønsker å evaluere en bedrift i ulike sammenhenger - feks. ved kjøp, salg finansieringsløsninger mv. I tillegg kan verktøyet være et godt hjelpemiddel for gründere som skal utvikle sin forretningsplan. Klarer de å finne svar til innholdet i alle moduler og deltema, står de sterkt rustet til å utarbeide en solid forretningsplan som kan selges inn hos potensielle investorer. KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON OM TILGANG OG BRUK Verktøyet er for tiden under oppussing for å også kunne benyttes på nettbrett og smarttelefoner. Ferdig 2. halvår 2022
Strategi 360
Strategi360
Strategi 360 er et omfattende verktøy for gjennomføre en samlet gjennom-gang av en bedrifts ståsted og utsikter, og med bakgrunn i en slik analyse innføre en kontinuerlig strategiprosess i bedriften. Modellen tar utgangspunkt i forretnings- ideen/oppdraget, bedriften og personene bak, og går så inn og kart-legger følgende områder: Produksjon, Markedsføring og kommunikasjon, Salg, Økonomi og styring, Organisering og kompetanse, Marked og kon-kurranse samt Selskapets nåværende strategi Med bakgrunn i en gjennomgang av disse faktorene utarbeides en ståstedsanalyse, og med bakgrunn i denne selskapets strategiske plattform og program, som igjen danner grunnlag for selskapets konkrete mål, delstrategier og handlingsplaner. Verktøyet egner seg både for små, mellomstore og store selskapet som ønsker et mer fokusert og helhetlig tilnærming til strategiarbeidet sitt. VI har kalt verktøyet for Strategi360 da vi mener det dekker alle aspekter ved en virksomhet som man må ha oversikt over for å kunne drive et godt strategiarbeid. Verktøyets nytteverdi er firedelt. 1. Det kan fungere som et frittstående undervisningsverktøy for en helhetlig strategisk gjennomgang av hva som skal til for å drive et selskap, og passer dermed godt for alle som ønsker kunnskap om dette, fra gründere til bedriftsledere. 2. Ved første gangs bruk benyttes det til en gjennomgang og kartlegging av eget selskap – en ståstedsanalyse. Hva har vi oversikt over i selskapet, hva har vi mindre kontroll på? Det overordnede ønsket hos enhver leder er å ha full oversikt over alle aspekter ved selskapet og driften av det. Hensikten med verktøyet er å kunne gi brukeren nettopp dette. Verktøyet består av omfattende teoretisk dekning av alle moduler og deltema som presenteres og inneholder en rekke sjekklister som kan benyttes til å kartlegge og få plass all kunnskap man trenger om selskapet. 3. Når verktøyet er benyttet en gang og er tilpasset til eget selskap (dvs resultatene av ståstedsanalysen og innholdet i nåværende sjekklister og teori i alle moduler og deltema er erstattet med tilsvarende kunnskap om selskapet), er det et helhetlig referanseverktøy for alle impliserte ansatte, her finner man en oversikt over alle aspekter ved selskapet. 4. Det siste og viktigste aspektet med verktøyet er at det etter gjennomført ståstedsanalyse og tilpasning, fungere som et strategiverktøy for ledelsen. Det kan benyttes til løpende kartlegging av selskapets strategiske agenda innen hvert av selskapets områder og dermed både selskapets strategiske program, målsetninger, handlingsplaner og konkrete gjøremål. Det kan benyttes i en kontinuerlig strategiprosess, der nye elementer på strategisk agenda dukker opp, mens tidligere kartlagte elementer tas hånd om. Hvem kan benytte verktøyet Verktøyet er utarbeidet med sikte på å kunne brukes i ulike bedrifter og organisasjoner. Bruk av modellen forutsetter tilpasning til den spesifikke virksomheten som analyseres (feks. en vare- eller en tjenesteproduserende bedrift). Modellen kan anvendes på enhetsnivå; innen et konsern eller innen offentlige virksomheter. Den kan også danne et helhetlig holdepunkt for eksterne aktører som ønsker å evaluere en bedrift i ulike sammenhenger - feks. ved kjøp, salg finansieringsløsninger mv. I tillegg kan verktøyet være et godt hjelpemiddel for gründere som skal utvikle sin forretningsplan. Klarer de å finne svar til innholdet i alle moduler og deltema, står de sterkt rustet til å utarbeide en solid forretningsplan som kan selges inn hos potensielle investorer. KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON OM TILGANG OG BRUK Verktøyet er for tiden under oppussing for å også kunne benyttes på nettbrett og smarttelefoner. Ferdig 2. halvår 2022