NAVIGASJON
SOSIAL
KONTAKT e: info@sw.no
Copyright © 2022 Allthegoodies.com
Modellen over viser alle elementene som inngår i den strategiske plattformen og hvordan denne benyttes til å utforme virksomhetens strategi (strategiske planer og prioriteringer) og hvordan strategien skal gjennomføres. Elementene er nummerert i rekkefølge fra 1-8, deretter følger Strategisk Plattform, Strategi og Gjennomføring innerst i sirkelen. Trykk på hvert av elementene. Ved første gjennomgang, anbefales å gjøre dette i rekkefølge fra 1 til 8
2. OPPDRAG,  VISJON OG FORRETNINGSIDE 3. VIRKSOMHETENS KJERNE 4. VERDI GRUNNLAG 6. KRITISKE  SUKSESS FAKTORER 7. FORRETNINGS STRATEGI 8. VIRKSOMHETENS MÅL plattform Strategisk plattform Strategisk
2. OPPDRAG,  VISJON OG FORRETNINGSIDE 3. VIRKSOMHETENS KJERNE 4. VERDI GRUNNLAG 6. KRITISKE  SUKSESS FAKTORER 7. FORRETNINGS STRATEGI 8. VIRKSOMHETENS MÅL plattform Strategisk plattform Strategisk
Modellen over viser alle elementene som inngår i den strategiske plattformen og hvordan denne benyttes til å utforme virksomhetens strategi (strategiske planer og prioriteringer) og hvordan strategien skal gjennomføres. Elementene er nummerert i rekkefølge fra 1-8, deretter følger Strategisk Plattform, Strategi og Gjennomføring innerst i sirkelen. Trykk på hvert av elementene. Ved første gjennomgang, anbefales å gjøre dette i rekkefølge fra 1 til 8