NAVIGASJON
SOSIAL
KONTAKT e: info@sw.no
Copyright © 2022 Allthegoodies.com
Strategi360
Strategi 360 er et omfattende verktøy for gjennomføre en samlet gjennomgang av en bedrifts ståsted og utsikter, og med bakgrunn i en slik analyse innføre en kontinuerlig strategiprosess i bedriften. Modellen tar utgangspunkt i forretningsideen/oppdraget, bedriften og personene bak, og går så inn og kartlegger følgende områder: Produksjon, Markedsføring og kommunikasjon, Salg, Økonomi og styring, Organisering og kompetanse, Marked og konkurranse samt Selskapets nåværende strategi. Dette er illustrert i figuren under:
Som modellen viser, er strategi en del av denne helhetlige oversikten. Den strategiske plattformen er en del av denne helheten. Dette har vi illustrert i figuren under
Strategi360
Strategi 360 er et omfattende verktøy for gjennomføre en samlet gjennomgang av en bedrifts ståsted og utsikter, og med bakgrunn i en slik analyse innføre en kontinuerlig strategiprosess i bedriften. Modellen tar utgangspunkt i forretningsideen/oppdraget, bedriften og personene bak, og går så inn og kartlegger følgende områder: Produksjon, Markedsføring og kommunikasjon, Salg, Økonomi og styring, Organisering og kompetanse, Marked og konkurranse samt Selskapets nåværende strategi. Dette er illustrert i figuren under:
Som modellen viser, er strategi en del av denne helhetlige oversikten. Den strategiske plattformen er en del av denne helheten. Dette har vi illustrert i figuren under