NAVIGASJON
SOSIAL
KONTAKT e: info@sw.no
Copyright © 2022 Allthegoodies.com
Strategisk plattform
OPPDRAG VISJON FORRETNINGSIDE VIRKSOMHETENS KJERNE VIRKSOMHETENS VERDIGRUNNLAG SWOT ANALYSE Intern analyse Ekstern analyse Produksjon Markedsføring Salg Økonomi Organisering Kompetanse VERDIKJEDEN Styrker og svakheter Markedet Konkurranse KONKURANSE-KREFTER Muligheter og trusler VIRKSOMHETENS FORRETNINGS-STRATEGI KRITISKE SUKSESSFAKTORER OVERORDNEDE OG OPERATIVE MÅL
STRATEGISK PLATTFORM
Vi har nå vært gjennom alle elementene som samlet utgjør en virksomhets strategisk plattform. Vi setter disse sammen i en figur som illustrerer helheten og som dermed er den Strategiske Plattformen:
Som vi nevnte innledningsvis er den strategiske plattformen et viktig dokument som etterspørres fra både eget styre, bankforbindelser, investorer osv. Men det er viktig å understreke at den strategiske plattformen ikke løser noe. Virksomheter som utvikler strategiplaner og tror de så kan legge de i en skuff og si at nå der det gjort, har misforstått totalt. Strategi er en kontinuerlig prosess, der den Strategiske Plattformen er det viktigste hjelpemiddelet - dvs et viktig styrings- og analyseverktøy på veien mot konkrete handlingsplaner, for å nå selskapets mål. Vi forklarer i det følgende hvordan den strategiske plattformen brukes til en strategisk analyse, der konkrete handlingsplaner er resultatet. Dette er en liste over ting som skal gjøres, når de skal gjøres og i hvilken rekkefølge de skal gjøres
Strategisk plattform
Vi har nå vært gjennom alle elementene som samlet utgjør en virksomhets strategisk plattform. Vi setter disse sammen i en figur som illustrerer helheten og som dermed er den Strategiske Plattformen:
OPPDRAG VISJON FORRETNINGSIDE  VIRKSOMHETENS KJERNE VIRKSOMHETENS VERDIGRUNNLAG SWOT ANALYSE Intern analyse Ekstern analyse Produksjon Markedsføring Salg Økonomi Organisering Kompetanse VERDIKJEDEN Styrker og svakheter Markedet Konkurranse KONKURANSE-KREFTER Muligheter og trusler VIRKSOMHETENS FORRETNINGS-STRATEGI KRITISKE SUKSESSFAKTORER OVERORDNEDE OG OPERATIVE MÅL STRATEGISK PLATTFORM
Som vi nevnte innledningsvis er den strategiske plattformen et viktig dokument som etterspørres fra både eget styre, bankforbindelser, investorer osv. Men det er viktig å understreke at den strategiske plattformen ikke løser noe. Virksomheter som utvikler strategiplaner og tror de så kan legge de i en skuff og si at nå der det gjort, har misforstått totalt. Strategi er en kontinuerlig prosess, der den Strategiske Plattformen er det viktigste hjelpemiddelet - dvs et viktig styrings- og analyseverktøy på veien mot konkrete handlingsplaner, for å nå selskapets mål. Vi forklarer i det følgende hvordan den strategiske plattformen brukes til en strategisk analyse, der konkrete handlingsplaner er resultatet. Dette er en liste over ting som skal gjøres, når de skal gjøres og i hvilken rekkefølge de skal gjøres