NAVIGASJON
SOSIAL
KONTAKT e: info@sw.no
Copyright © 2022 Allthegoodies.com
Det strategiske arbeidet er kritisk for en bedrift med hensyn på å skape dens konkurransefortrinn og for å nå dens målsetninger. Dette verktøyet hjelper brukerne i å utvikle virksomhetens strategiske plattform, som inkluderer virksomhetens formål, visjon, forretningside, kjerne, verdigrunnlag, sterke og svake sider, kritiske sukksessfaktorer og mål. Dette er noe som etterspørres fra virksomhetens styre, bankforbindelser, investorer osv og er det viktigste hjelpemiddelet i en strategiprosess.
Verktøy
GLOBAL   RADAR Strategisk Plattform NORSK   RADAR Den Gode IDEEN   Den Gode IDEEN Strategy WAREHOUSE Scenarioer.no frmtd ®  frmtd Strategi 360
FRMTD® er et sett av verktøy og tjenester innen analyse av virksomhetens ytre omgivelser, aktuelle trender, scenarioer og strategiutvikling. Her tilbyr vi en raskere, enklere og billigere måte å gjennomføre en scenarioprosess på og som gjør at fremtidstenkning og scenarioutvikling skal bli tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter i større grad. Vi knytter sammen teorien fra Scenarioer.no og bruken av Global eller Norsk Radar til å finne frem til relevante trender og bygger opp scenariostammer skreddersydd for den aktuelle aktør. Dette er et lukket verktøy som kan kjøpes adgang til og kommer med eller uten tilhørende konsulentbistand, alt etter hva aktøren ønsker
Scenarioer.no er et verktøy som tar for seg scenariotankegangen. Det er basert på lang tids omfattende, inngående og praktisk erfaring med scenarioarbeid – både innen næringsliv og i offentlig sektor. Det starter med begrepsavklaringer; Hva er et scenario? Hva er Foresight? Hva skal de brukes til? Hvordan lage scenarioer? Så følger fokusering på relevante faktorer, faktainnhenting, metodiske grep, utvikling av mulige scenariostammer, litt om å skrive scenariofortellinger og utarbeide av framtidsbilder og hva disse kan brukes til i det strategiske arbeidet. Arbeidet baserer seg mye på bruk av Global eller Norsk Radar
Raske og skarpe endringer i det internasjonale samfunn skaper behov for oversikt og innsikt både om internasjonale og nasjonale forhold. Norsk Radar er et faktabasert og metodisk tilrettelagt verktøy for å kartlegge og analysere sentrale problemstillinger om utviklingen av det norske samfunnet i det langsiktige perspektivet. Det er bygget opp og fugerer på samme måte som Global Radar, men her med nasjonale forhold i fokus. Aktøren kan velge hvilket nivå en vil legge seg på mht analyse av eksterne faktorer
Hva kan skje? Hvilke globale drivkrefter og prosesser står vi overfor? Hvilke trender, muligheter og utfordringer kan spores i de internasjonale omgivelsene vi stadig veves tettere inn i? Global Radar er et verktøy som har til hensikt å gi brukerne en oversikt og en systematisk måte å se på sine ytre omgivelser på. En aktørs eller en regions utvikling avhenger i stor grad av hva som skjer på internasjonalt og nasjonalt plan. Her følger det vi mener er en samlet oversikt over aktuelle faktorer og drivkrefter som kan påvirke aktøren i årene framover.
"Den gode ideen" - Konseptutvikling - er et verktøy for analyse, planlegging og gjennomføring av et nytt konsept - enten det er et fysisk produkt eller en tjeneste - eller en ny virksomhet. Hensikten med verktøyet er å hjelpe virksomheter i en oppstartsfase som trenger en helhetlig tilnærming til alt de skal gjøre for å få konseptet på plass, eksisterende virksomheter som skal lansere et nytt konsept (produkt/tjeneste) og virksomheter som sliter med eksisterende produkter og som trenger en ny og oversiktlig vinkling for å tenke nytt og annerledes
Strategi 360 er et omfattende verktøy for gjennomføre en samlet gjennomgang av en bedrifts ståsted og utsikter, og med bakgrunn i en slik analyse innføre en kontinuerlig strategiprosess i bedriften. Modellen tar utgangspunkt i forretningsideen/oppdraget, bedriften og personene bak, og går så inn og kartlegger følgende områder: Produksjon, Markedsføring og kommunikasjon, Salg, Økonomi og styring, Organisering og kompetanse, Marked og konkurranse samt Selskapets nåværende strategi
Strategy Warehouse er vårt “lager” for strategimoduler. Dette er en oversikt over grunnleggende strategimoduler og definisjoner, som er sortert og lett tilgjengelige.
Status: Tilgjengelig, trykk på logo for å åpne
Status: Under opp- datering, ferdig i 2022
Status: Under opp- datering, ferdig i andre halvår 2022
Status: Tilgjengelig, trykk på logo for å åpne
Status: Under opp- datering, ferdig i første halvår 2022
Status: Tilgjengelig, krever pålogging. Trykk på logoen for å lese mer
Status: Under opp- datering, ferdig i andre halvår 2022
Status: Under løpende oppdatering, ferdig i andre halvår 2022
Det strategiske arbeidet er kritisk for en bedrift med hensyn på å skape dens konkurransefortrinn og for å nå dens målsetninger. Dette verktøyet hjelper brukerne i å utvikle virksomhetens strategiske plattform, som inkluderer virksomhetens formål, visjon, forretningside, kjerne, verdigrunnlag, sterke og svake sider, kritiske sukksessfaktorer og mål. Dette er noe som etterspørres fra virksomhetens styre, bankforbindelser, investorer osv og er det viktigste hjelpemiddelet i en strategiprosess. Status: Tilgjengelig, trykk på logo for å åpne
Verktøy
GLOBAL   RADAR Strategisk Plattform NORSK   RADAR Den Gode IDEEN   Den Gode IDEEN Strategy WAREHOUSE Scenarioer.no frmtd ®  frmtd Strategi 360
FRMTD® er et sett av verktøy og tjenester innen analyse av virksomhetens ytre omgivelser, aktuelle trender, scenarioer og strategiutvikling. Her tilbyr vi en raskere, enklere og billigere måte å gjennomføre en scenarioprosess på og som gjør at fremtidstenkning og scenarioutvikling skal bli tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter i større grad. Vi knytter sammen teorien fra Scenarioer.no og bruken av Global eller Norsk Radar til å finne frem til relevante trender og bygger opp scenariostammer skreddersydd for den aktuelle aktør. Dette er et lukket verktøy som kan kjøpes adgang til og kommer med eller uten tilhørende konsulentbistand, alt etter hva aktøren ønsker Status: Under oppdatering, ferdig i andre halvår 2022
Scenarioer.no er et verktøy som tar for seg foresight og scenariotankegangen. Det er basert på lang tids omfattende, inngående og praktisk erfaring med scenarioarbeid – både innen næringsliv og i offentlig sektor. Det starter med begrepsavklaringer; Hva er et scenario? Hva er Foresight? Hva skal de brukes til? Hvordan lage scenarioer? Så følger fokusering på relevante faktorer, faktainnhenting, metodiske grep, utvikling av mulige scenariostammer, litt om å skrive scenariofortellinger og utarbeide av framtidsbilder og hva disse kan brukes til i det strategiske arbeidet. Arbeidet baserer seg mye på bruk av Global eller Norsk Radar Status: Tilgjengelig, krever pålogging. Trykk på logoen for å lese mer.
Raske og skarpe endringer i det internasjonale samfunn skaper behov for oversikt og innsikt både om internasjonale og nasjonale forhold. Norsk Radar er et faktabasert og metodisk tilrettelagt verktøy for å kartlegge og analysere sentrale problemstillinger om utviklingen av det norske samfunnet i det langsiktige perspektivet. Det er bygget opp og fugerer på samme måte som Global Radar, men her med nasjonale forhold i fokus. Aktøren kan velge hvilket nivå en vil legge seg på mht analyse av eksterne faktorer Status: Under oppdatering, ferdig i første halvår 2022
Hva kan skje? Hvilke globale drivkrefter og prosesser står vi overfor? Hvilke trender, muligheter og utfordringer kan spores i de internasjonale omgivelsene vi stadig veves tettere inn i? Global Radar er et verktøy som har til hensikt å gi brukerne en oversikt og en systematisk måte å se på sine ytre omgivelser på. En aktørs eller en regions utvikling avhenger i stor grad av hva som skjer på inter- nasjonalt og nasjonalt plan. Her følger det vi mener er en samlet oversikt over aktuelle faktorer og drivkrefter som kan påvirke aktøren i årene framover. Status: Under oppdatering, ferdig i første halvår 2022
"Den gode ideen" - Konseptutvikling - er et verktøy for analyse, planlegging og gjennomføring av et nytt konsept - enten det er et fysisk produkt eller en tjeneste - eller en ny virksomhet. Hensikten med verktøyet er å hjelpe virksomheter i en oppstartsfase som trenger en helhetlig tilnærming til alt de skal gjøre for å få konseptet på plass, eksisterende virksomheter som skal lansere et nytt konsept (produkt/tjeneste) og virksomheter som sliter med eksisterende produkter og som trenger en ny og oversiktlig vinkling for å tenke nytt og annerledes Status: Under oppdatering, ferdig i 2022
Strategi 360 er et omfattende verktøy for gjennomføre en samlet gjennomgang av en bedrifts ståsted og utsikter, og med bakgrunn i en slik analyse innføre en kontinuerlig strategiprosess i bedriften. Modellen tar utgangspunkt i forretningsideen/oppdraget, bedriften og personene bak, og går så inn og kartlegger følgende områder: Produksjon, Markedsføring og kommunikasjon, Salg, Økonomi og styring, Organisering og kompetanse, Marked og konkurranse samt Selskapets nåværende strategi Status: Under oppdatering, ferdig i andre halvår 2022
Strategy Warehouse er vårt “lager” for strategi- moduler. Dette er en oversikt over grunnleggende strategimoduler og definisjoner, som er sortert og lett tilgjengelige. Status: Under løpende oppdatering, ferdig i andre halvår 2022